SrpskiСрпскиMagyar
24.09.2021. Petak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Završeni konkursi - 2018.

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-33/2018-01
Dana: 25.12.2018.
Mali Iđoš

Raspisuje se

KONKURS
za podnošenje prijava za dodelu autosedišta za bebe za putnička vozila

Dokumenti za preuzimanje:

 

Na crnogorskom jeziku:

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-33/2018-01
Dana: 25.12.2018.
Mali Iđoš

Raspisuje se

KONKURS
za podnošenje prijava za dodijelu autosjedišta za bebe za putnička vozila

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Republika Srbija - AP Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-52-2/2018-01
Dana: 07.12.2018.
Mali Iđoš

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Iđoš u 2018. godini

Datum objavljivanja konkursa: 08.12.2018.

 

 

 

 

 


REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
SO MALI IĐOŠ
Opštinska uprava
Br: 612-4/2018-03
Dana: 29.10.2018.

Na osnovu čl. 15.,16. stav 5., 24. stav 2. i 40. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj:37/14 i 54/14 dr. Odluka, 37/16 i 29/17) i člana 10. Odluke o regresiranju studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj:1/2013 i 5/2017), a po ugovoru o regresiranju prevoza studenata iz budžeta APV za 2018.g. koji je pod brojem 142-451-401/2018-02 od 23. aprila 2018.g. zaključen između APV – Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i opštine Mali Iđoš, opština Mali Iđoš raspisuje:

KONKURS
za regresiranje troškova studenata u međumesnom saobraćaju (studenti putnici)

Dokumenti za preuzimanje:

 

Na crnogorskom jeziku:

REPUBLIKA SRBIJA –  AP VOJVODINA
SO MALI IĐOŠ
Opštinska uprava
Br:   612-4/2018-03
Dana: 29.10.2018.g.

Na osnovu čl. 15.,16. stav 5., 24. stav 2. i člana 40. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj:37/14 i 54/14 dr. Odluka, 37/16 i 29/17) i člana 10. Odluke o regresiranju studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj:1/2013 i 5/2017), a po ugovoru o regresiranju prevoza studenata iz budžeta APV za 2018.g. koji je pod brojem 142-451-401/2018-02 od 23. aprila 2018.g. zaključen između APV – Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost i opštine Mali Iđoš, opština Mali Iđoš raspisuje:

KONKURS
za regresiranje troškova studenata u međumjesnom saobraćaju (studenti putnici)

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-30/2018-01
Dana: 29.10.2018.
Mali Iđoš

Raspisuje se

KONKURS
za podnošenje prijava za dodelu autosedišta za bebe za putnička vozila

Dokumenti za preuzimanje:

 

Na crnogorskom jeziku:

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Broj: 40-30/2018-01
Dana: 29.10.2018.
Mali Iđoš

Raspisuje se

KONKURS
za podnošenje prijava za dodijelu autosjedišta za bebe za putnička vozila

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite za programsku aktivnost dnevne usluge u zajednici u 2018. godini

Konkurs je otvoren 8 dana od dana obljavljenja na internet stranici opštine Mali Iđoš (19.10.2018.).

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije Opštine Mali Iđoš („Sl.list Opštine Mali Iđoš“, broj 13/2015, 32/2016, 38/2016 i 24/2018) i člana 22. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“, broj 32/2017 i 17/2018) Načelnik Opštinske uprave dana 08.10.2018. godine raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Dokumenti za preuzimanje:

 

 

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) 01.03.2018. godine Opštinsko veće opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u 2018. godini

Prijava na konkurs se predaje u zatvorenoj koverti u jednom štampanom primerku i elektronskoj formi.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu za tu namenu.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 

 


Komisija za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš, na osnovu Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 43/2017), člana 4. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ , br. 4/2018) i Rešenja o formiranju Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš broj 112-19/2018-03 od 31.01.2018. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor članova Radnog  tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš

Dokumenti za preuzimanje:

 

Na crnogorskom jeziku:

Komisija za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš, na osnovu Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 43/2017), člana 4. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova Radnog tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ , br. 4/2018) i Rješenja o formiranju Komisije za izbor članova tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš broj 112-19/2018-03 od 31.01.2018. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor članova Radnog  tijela za praćenje primjene Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Mali Iđoš

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 3. Pravilnika o kategorizaciji i načinu finansiranja sportskih udruženja (klubova) opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“, br. 21/2016) i člana 48. Poslovnika Opštinskog veća opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 16/2008) Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš dana 08.02.2018. godine raspisuje sledeći

JAVNI KONKURS
za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2018. godinu

Konkurs je otvoren od 09. februara 2018. godine do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu Opštine Mali Iđoš za 2018.godinu za tu namenu.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 11. stav 1. i člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj: 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), člana 3-11. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata iz oblasti kulture koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Opštine  Mali Iđoš  („Službeni list Opštine Mali Iđoš“, broj 3/2017), i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. br. 42/2017) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata iz oblasti kulture u 2018. godini

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu za tu namenu.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada  u 2018. godini

Konkurs je otvoren 8 dana od dana obljavljenja na internet stranici opštine Mali Iđoš.

Dokumenta za preuzimanje:

 

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 38. stav 1-5. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 4-14. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 21/2016) i na osnovu Odluke o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018.godinu („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 42/2017) predsednik opštine Mali Iđoš raspisuje

KONKURS
za dodelu finansijskih sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti poljoprivrede u 2018. godini

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do potrošnje sredstava koji su predviđeni Odlukom o budžetu opštine Mali Iđoš za 2018. godinu za tu namenu.

Dokumenta za preuzimanje: