SrpskiСрпскиMagyar
19.09.2017. Utorak

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

09.05.2017.

Kružna raskrsnica u Feketiću je počela da se radi još pre sedam, osam godina, ali svi neophodni radovi nisu do danas završeni. U ovoj fazi radi se na saobraćajnom uređenju i tehničkim merama poboljšanja bezbednosti saobraćaja kružne raskrsnice  - instalaciji rasvetnih i signalnih sistema, postavljanju putne saobraćajne signalizacije.

“Prvo što će se uraditi u ovim poslovima koji se započeli 18. aprila, jeste okolčavanje puta, zatim će se postaviti adekvatno osvetljenje neophodno za put i samu industrijsku zonu koja je u neposrednoj blizini. Postavljaće se i potrebni podzemni kablovi“, rekao je Marko Lazić, prvi čovek opštine. On je objasnio da je opština uradila svu potrebnu dokumentaciju za ove radove, objavila je tender i izabrala najpovoljnijeg izvođača radova, a to su dve firme jedna iz Beograda, druga iz Srbobrana. Predviđeno je da se radovi završe za 45 dana, međutim, predsednik opštine kaže da će oni najverovatnije biti okončani za mesec dana.

Prilikom početka radova na kružnoj raskrsnici okupili su se članovi Veća opštine Mali Iđoš, najavljujući radove, dok je Marko Lazić, objasnio novinarima da je opština uspela da obezbedi sredstva od pet i po miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za saobraćaj za ove radove, ali da će u nekoj drugoj i krajnjoj fazi biti potrebno obezbediti još sredstva i za izradu bankina.

Zamenik predsednika opštine Zoltan Kerekeš je rekao da je veoma važan ovaj početak radova na kružnoj raskrsnici, pre svega, zbog bezbednosti u saobraćaju na ovoj deonici puta u Feketiću, koji će zahvaljujući ovim radovima koji su započeti dobiti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju.

Izvor BačkaPress
Fotografije ustupio Janoš Lakatoš

raskrsnica raskrsnica raskrsnica18.04.2017.

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA MALI IĐOŠ
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za  privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove
Dana: 18.04.2017. godine
Broj: 353-1-2-2/2017-02
Mali Iđoš

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009 – isp., 64/2010 – odluka US, 24/2011,121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014) i Odluke br.353-1-2-1/2015-04 Komisije za planove Opštine Mali Iđoš objavljuje

OGLAS
O IZLAGANjU NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA MALI IĐOŠ ZA JAVNI UVID

Nacrt plana se stavlja na javni uvid u kancelariji broj 21. Opštinske uprave Mali Iđoš.

Javni uvid traje od 20.04.2017. do 19.05.2017. godine u prostoriji opštinske uprave gde se može dobiti detaljna informacija i dostaviti pismene primedbe na plan.

Komisija za planove će 22.05.2017. godine održati javnu sednicu sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali skupštine opštine Mali Iđoš.
13.03.2017.

Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini(„ Sl.glasnik RS“, 72/11, 88/13 i 105/2014, 104/2016- dr.zakon i 108/2016), člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“ br.24/2012, 48/2015 i 99/2015) i člana 2. Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš(„Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 35/2016)  Komisija za sprovođenje postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup objekata koji se nalaze u javnoj svojini  opštine Mali Iđoš, imenovana Rešenjem br: 06-30-3/2016-01 od 07.11.2016.g, dana 13.03.2017.g raspisuje

JAVNI  OGLAS

za davanje u zakup stana  putem prikupljanja pismenih ponuda

Opština Mali Iđoš daje u zakup stan, koji je u javnoj svojini opštine Mali Iđoš.

Davanje u zakup stana  obaviće se  putem prikupljanja pismenih ponuda.

            Stan, koji se daje u zakup nalazi se u Feketiću, ul. Lenjinova 36, površine 82 m2, na kp. Broj 354/2 KO Feketić .   

         Stan se daje u zakup, na period od 10 godina.


Tekst oglasa preuzmite ovde: Javni Olgas

Obrazac prijave i ponude preuzmite ovde: Obrazac

Komisija za izdavanje u zakup objekata10.03.2017.

Na osnovu člana 3. Odluke o prodaji službenih automobila opštine Mali Iđoš (“Sl.list opštine Mali Iđoš“, 25/2016) i člana 11. Odluke o pribavljanju, korišćenju i raspolaganju stvarima u svojini opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ 10/2014 i 25/2015), Opštinsko veće Opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 10.03.2017. godine objavljuje,

OGLAS
RADI PRODAJE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
PUTEM JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJOM

Više informacija i dokumenta za preuzimanje možete naći OVDE.09.03.2017.

Porodica Konc, Jožef i Željka, iz Republike Mađarske, poreklom iz Lovćenca, darivali su poklonom (porcelanska tacna) za 8. mart naše dame iz jedinice lokalne samouprave, iz osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Lovćenca i iz stanice milicije u Malom Iđošu.

Porodica Konc, daruje svakom novorođenčetu bebi set od porcelana i svakom novom bračnom paru servis za ručavanje u mesnoj zajednici Lovćenac.

Veliko hvala dobrim ljudima.08.03.2017.

Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

Kako navode u Razvojnom fondu Vojvodine nove kreditne linije su znatno povoljnije u odnosu na prethodni period. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja značajno smanjena.

Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje.

Direktor Razvojnog fonda gospodin Goran Savić izjavio je da je u toku 2017.godine kroz konkurse opredeljeno 2,5 milijarde dinara, odnosno približno 20 miliona evra. Takođe, sredstva obezbeđenja smo znatno prilagodili trenutnoj situaciji na tržištu pa će privrednicima i poljoprivrednicima biti  u velikoj meri olakšano njihovo korišćenje.

Kada je reč o grejs periodu koji pružamo našim klijentima, moram da napomenem da su to trenutno najduži rokovi koji se mogu naći u ponudi kreditnih linija.  Za investicione projekte opredeljen je period mirovanja otplate do 24 meseca, a za obrtna sredstva  do 6 meseci.

Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine. Važno je napomenuti da je smanjena i naknada za obradu kreditnog zahteva sa 10.000 na 5.000 dinara.

Trudimo se da pokretačima privrednih aktivnosti maskimalno izađemo u susret i to ćemo činiti u narednom periodu. Obilazimo vojvodjanske opštine, pričamo sa privrednicima i poljoprivrednicima i njihovim zahtevima izlazimo u susret.

Svi konkursi su otvoreni tokom cele godine.

Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca
  • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (tri tranše)

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

  • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci
  • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

Za lokalne samouprave raspisani su sledeći konkursi:

  • Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske unije i bilateralnih donatora na 12 meseci
  • Konkurs za dugoročne kredite za investiciono opremanje radnih, poslovnih i agroindustrijskih zona kroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama na 84 meseca

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

http://www.rfapv.rs07.03.2017.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 013-2/2017-02
Dana: 07.03.2017.g.
Mali Iđoš
ul. Glavna br.32.

Na osnovu člana 14. i 15.Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br.104/09 i 99/11) tačke 10. Uputstva za sprovođenje zakona o jedinstvenim biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ broj 15/2012) i Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike („Službeni glasnik RS“ broj 15/2017) Opštinska uprava Mali Iđoš daje

O B A V E Š T E Nj E

1. Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš, da do 17. marta  2017.godine  mogu u cilju provere ličnih podataka i podnošenja zahteva izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za opštinu Mali Iđoš i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 časova počev od 03.03.2017.godine a do 17.marta 2017.godine do 24,00 časa.

Birači imaju pravo da najkasnije 11.marta 2017.godine  podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji tj. izabranom mestu glasanja u zemlji.

Birači imaju pravo da najkasnije 11.marta 2017.godine  podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Pravo na uvid i podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac proglašene izborne liste i lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.

Pravo na upis u birački spisak imaju i interno raseljena lica prema mestu u kome su prijavljeni kao interno raseljenja lica, kao i mogućnost podnošenja zahteva za promene u Jedinstvenom biračkom spisku.

Posebno se pozivaju lica koja će zaključno sa 17.martom 2017.godine steći punoletstvo, da izvrše uvid u birački spisak i zatraže upis uz prilaganje potrebnih dokaza.

Rešenje na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Opštinska uprava do zaključenja biračkog spiska, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave. Zahtev se podnosi neposredno ili preko Opštinske uprave.

Birački spisak je izložen na uvid i to:
- za teritoriju opštine Mali Iđoš u prostorijama Opštinske uprave Mali Iđoš u ul.Glavna br.32. kod Sonje Čelebić

Uvid u birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva na sajtu: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

2. Zahtev za upis, brisanje, ispravku i dopunu neke činjenice biračkog spiska podnosi se Opštinskoj upravi Mali Iđoš, ul.Glavna br.32. Uz zahtev se prilažu i potrebni dokazi.

3. Ovo Obaveštenje objaviti na oglasnoj tabli Opštine Mali Iđoš i na sajtu Opštine Mali Iđoš.

Načelnik Opštinske uprave
Danilo Dabović

 

Tekst Obaveštenja na crnogorskom jeziku.02.03.2017.

"Smanjivane rizika od elementarnih nepogoda"

Mali Idjoš, 23. Februar 2017.


                        Okrugli sto sa temom "Smanjivanje rizika od elementarnih nepogoda" ogranizovan je od stane Caritas Apostola Egzarhata partnerstvu sa Opštinom Mali Idjoš 23. Februara 2017. godine u prostorijama u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva " Karolj Maronka" u Malom Idjošu. Okruglom stolu su prisustovali članovi opštinskog veća, predstavnici mesnih zajednica Mali Idjoš, Feketić, Lovćenac, Crvenog Krsta Mali Idjoš, javnog komunalnog preduzeća, Centra za socijalni rad. Razlog okupljanja je uspostavljanje saradnje izmedju civilnog sektora i lokalne zajednice u realizaciji projekata koji imaju za cilj da smanje rizik od posledica prirodnih katastrofa u datoj opštini.

                        U provom delu prisutni su bili upoznati sa radom nevladine organizacije Caritas, kao i razlozima zbog kojih je odlučeno da se proširi delovanje i na oblast prirodnih katastrofa. Tokom prezentacije su izložene nepogode koje su zastupljene na terioriji opštine kao i aktivnosti koje je Caritas realizovao, do sada, u cilju smanjenja rizika od istih u drugim opštinama. Takodje, kroz analizu rizika tetritorije, prezentove su planirane antivnosti - projekti koje Caritas želi da realizuje uz podršku lokalne zajednice. Prirodne nepogode koje su zastupljene na teritoriji su poplave koje prvenstveno izazivaju podzemne (unutrašnje) vode i smetovi.

U  drugom delu okruglog stola kroz diskusiju, prisutni iz opštine su predočili predstavnicima Caritas-a probleme sa kojima se meštani susreću. Pored potvrdjivanja konstatovanih problema sa poplavama od unutrašnjih voda, koje na površinu izbijaju i bez jakih i obilnih padavina. Razlog takvog stanja su zapušteni kanali za odvodjenje ili nepostojanje istih. Sve tri mesne zajednice koje čine opštinu Mali Idjoš imaju naveden problem. Na nekim lokacijama je opština uspela da očisti i napravi kanale, ali to je nedovoljno da bi se problem rešio. Naveli su da je neophodno na još nekoliko lokacija pod hitno rešiti problem kanala. Pored poplava izazvanih izlivanjem podzemnih voda, problem su i smetovi. Najrizičnije zone od jakih udara vetra u zimskom periodu koji dovodi do pojave smetova su putni pravci prema Bačkoj Topoli i Vrbasu. Osim tih lokacija gde bi izgradnja vetrozaštitnog pojasa bila neophodna zbog smanjivanja rizika od smetova, u samim naseljima je takodje neophodno napraviti vetrozaštitne pojaseve. Celokupna opština zavisi od poljoprivredne aktivnosti, nepostojanje vetrozaštitnog pojasa pored oranica, dovodi do nestanka humusa zbog vetra koji za posledicu ima smanjene prinose. Pored navedenih, poljoprivredi i meštanima suša je problem koji ostavlja dugoročne posledice. U daljem toku diskusije, konstatovano je da je i zagadjenost reke Krivaje kabastim smećem jedan od faktora koji dovodi do rizika od prirodnih katastrofa. Zbog čega je zaključeno da je neophodno da se zajedničkim aktivnostima radi na promeni svesti meštana.

                        Po završetku diskustije, zaključeno je da neophodno ostvariti saradnju izmedju lokalne zajednice i Caritas-a. Prva zajednička aktivnost koja će biti realizovana u narednom periodu jesu radionice za djake osnovnih škola u opštini Mali Idjoš.  U budućnosti Caritas ima svu podršku državnih institucija i organa u opštini za zajedničku realizaciju aktivnosti koje bi smanjile rizik od posledica prirodnih katastrofa.28.02.2017.

Obaveštavamo građane naše opštine da je matična služba u Malom Iđošu od danas u mogućnosti da izda izvode iz matičnih knjiga iz Centralnog sistema za vođenje drugog primerka matičnih knjiga.