SrpskiСрпскиMagyar
19.01.2018. Petak

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

08.09.2017.

Predsednik opštine, Marko Lazić je 07. septembra bio u poseti u gradu Kečekemetu (Mađarska), gde ga je dočekao pomoćnik gradonačelnika, Gaal Jožef zadužen za privredu. Na sastanku je bilo reči o privrednoj, kulturnoj, ekonomskoj saradnji i mogućnošću bratimljena grada Kečekemeta i opštine Mali Iđoš.

kecekemet kecekemet05.09.2017.

U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava. Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje. Imamo otvorena dva konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno, to su konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi kažu u Razvojnom fondu.

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do 5 godina.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.

Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.

Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava. Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina. I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad
tel: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014, faks: 021/450-046
email: office@rfapv.rs, web: www.rfapv.rs04.09.2017.

U svoje lično ime i u ime opštine Mali Iđoš svim đacima, njihovim roditeljima i prosvetnim radnicima srdačno čestitam početak nove školske godine, a posebno đacima prvacima kojima je ovo početak jedne nove životne etape. Želim vam puno uspeha u školi i što više lepih trenutaka.

Marko Lazić
Predsednik opštine Mali Iđoš18.08.2017.

Predsednik opštine Marko Lazić obišao je radove na objektima OŠ u Malom Iđošu, vrtića u Feketiću i bunara u Feketiću.

Na zagradi OŠ u Malom Iđošu radi se zamena dotrajale stolarije, na zgradi vrtića u Feketiću zamena dotrajale stolarije i ugradnja nove elektroinstalacione mreže, dok se bunar u Feketiću priključuje na vodovodnu mežu i gradi se hidroforska kućica.

Radovi teku bez problema i biće završeni u planiranom roku. Sredstva su obezbeđana od Vlade AP Vojvodine.

bunar bunar bunar

osmi osmi vrtici

vrtici vrtici vrtici18.08.2017.

U sali Skupštine opštine Mali Iđoš održana je tribina na temu energetske efikasnosti o racionalnom korišćenju električne energije.

Tribinu su održali predstavnici kompanije "Ninamedia" iz Novog Sada u saradnji sa Javnim preduzećem "Elektroprivreda Srbije" u okviru projekta pod nazivom "Edukacija kupaca o liberalizaciji tržišta".

Saveti za racionalnu potrošnju.

tribina tribina

tribina tribina17.08.2017.

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MALI IĐOŠ

VAŽNO OBAVEŠTENjE

POŠTOVANI POLjOPRIVREDNICI, VLASNICI DOMAĆIH ŽIVOTINjA

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE KRAJNjI ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA REPUBLIČKOM VETERINARSKOM INSPEKTORU ZA UTVRĐIVANjE BROJA USLOVNIH GRLA, NA OSNOVU KOJEG STIČETE PRAVO PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ, 01.09.2017. GOD.

Formu zahteva možete preuzeti sa sajta opštine: www.maliidjos.rs, ili preuzeti lično u opštinkoj upravi Mali Iđoš, kancelarija br. 23.14.08.2017.

Poštovani građani,

U petak, 18.08.2017. godine, u sali Skupštine opštine Mali Iđoš sa početkom u 10 časova održaće se tribina na temu energetske efikasnosti o racionalnom korišćenju električne energije.

Tribinu će održati predstavnici kompanije "Ninamedia" iz Novog Sada u saradnji sa Javnim preduzećem "Elektroprivreda Srbije" u okviru projekta pod nazivom "Edukacija kupaca o liberalizaciji tržišta".

Tribina traje oko 45 minuta, osobama koje budu prisustvovale tribini biće podeljenje edukativne brošure, nakon prezentacije koju isprate.

Pozivamo sve zainteresovane građane da prisustvuju tribini.

Hvala.11.08.2017.

Dolaskom lepog vremena, stižu nam i komarci. Ovi leteći insekti, osim što su vrlo napadni, prenosioci su i uzročnika različitih bolesti. Kako bi se zaštitili, potrebno je stalno sprovoditi preporučene mere zaštite:

 • Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.
 • Nošenje odeće koja pokriva noge i ruke. Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubodu kroz pripijenu odeću.
 • Izbegavanje boravka na otvorenom u vreme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
 • Smanjenje broja komaraca u zatvorenom prostoru upotrebom zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
 • Upotreba električnih aparata koji ispuštaju sredstvo za uništavanje komaraca u zatvorenom prostoru.
 • Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.
 • Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba:
  • isprazniti vodu iz saksija za cveće,
  • isprazniti vodu iz posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce,
  • isprazniti vodu iz kanti, buradi i limenki,
  • ukloniti odbačene gume i druge predmete u kojima može da se nakuplja stajaća voda.
 • Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.
 • Uređivanje zelenih površina kako bi se sprečilo zadržavanje komaraca u zelenilu.
 • Redovno održavanje poljoprivrednih površina.
 • Redovno uređenje ekonomskih dvorišta (uklanjanje korova i raznog ambalažnog upotrebljenog materijala).
 • Saniranje i redovno pražnjenje septičkih jama, stavljanje mrežica na otvore septičkih jama.

Informacije preuzete sa sajtova Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju.
http://www.batut.org.rs
http://www.biocidi.org.rs09.08.2017.

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u toku 2017. godine realizuje istraživanje stavova učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji.

Stavovima stanovništva o bezbednosti saobraćaja i rizicima u drumskom saobraćaju se u zemljama Evropske unije daje veliki značaj, kada je u pitanju analiza trenutnog stanja bezbednosti saobraćaja i planiranje budućih mera i aktivnosti za unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja.

Zbog toga je važno istražiti stavove stanovništva i uočiti koje su oblasti najurgentnije, kada je u pitanju preventivno delovanje i promena svesti stanovnika o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Kako bi se dobili što pouzdaniji podaci potrebno je da se ispita što veći uzorak stanovništva i da se obuhvati stanovništvo svake lokalne samopurave na teritoriji Republike Srbije. Stoga vas molimo da pružite podršku i uzmete aktivno učešće u ovom istraživanju.

Na kraju teksta je link sa online Upitnikom, koji je sačinjen za potrebe istraživanja i koji je potrebno da popuni što veći broj stanovnika.

Prema planu izrade Projekta, predviđeno je da se anketno istraživanje (popunjavanje Upitnika) sprovede do kraja avgusta meseca.

Do kraja 2017. godine, a nakon završetka projekta, Agencija za bezbednost saobraćaja dostaviti će lokalnoj samoupravi najvažnije rezultate ovog istraživanja, koje ćemo koristiti za planiranje kampanja preventivno-promotivnih aktivnosti u našoj lokalnoj samopuravi, a sve u cilju smanjenja stradanja stanovništva u saobraćaju.

Online Upitnik je dostupan putem sledećeg linka:
https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Mali Iđoš07.08.2017.

Obaveštavamo građane Opštine Mali Iđoš da na osnovu odluke SO MALI IĐOŠ Br.06-27-9/2017-02 od 02.06.2017 godine, od 1. avgusta počinjemo sa uslugom organizovanog iznošenja smeća u sva tri naselja opštine.

U toku je isporuka plastičnih kanti od 120 litara – ZELENE boje za sva aktivna domaćinstva na revers.

Do preuzimanja kante za smeće, moli se svako domaćinstvo da ostavi smeće upakovano u džakovima ispred svoje kuće, do 7 sati ujutro.

Dani određeni za organizovano prikupljanje smeća po naseljima:

 • MALI IĐOŠ   -   SREDA
 • FEKETIĆ   -   ČETVRTAK
 • LOVĆENAC   -   PETAK

Za sva daljnja obaveštenja obratite se u naše poslovne jedinice direktno ili putem telefona:

 • MALI IĐOŠ   730-320
 • FEKETIĆ   738-813
 • LOVĆENAC   4-735-333

JP KOMUNAL MALI IĐOŠ