SrpskiСрпскиMagyar
19.09.2017. Utorak

 

 

 

Sistem 48

SPONZORI

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

RHMZ-Republički hidormeteorološki zavod Srbije 

 

 

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

 

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš 

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

04.10.2016.

Delegaciju Opštine Kelebija (Mađarska) na čelu sa predsednikom opštine Macko Jožefom dočekao je, ispred Opštine Mali Iđoš, Marko Lazić, predsednik opštine, sa svojim saradnicima. Sastanku su prisustovali i predstavnici Regionalne razvojne agencije PanonReg i Privrednog saveta Opštine Mali Iđoš.

Glavna tema sastanka je bila saradnja između dve opštine u vezi IPA fondova.

Dogovoreno je formiranje zajedničke komisije koja će raditi na daljoj implementaciji pristupa IPA fondovima.

gradonacelnik-kelebija gradonacelnik-kelebija03.10.2016.

Delegacija Sportskog saveza Srbije, dr Dane Korica, mr Nemanja Svjetličić i Slaven Radonjić i Mladen Stojšin iz Sportskog saveza Vojvodine posetili su našu opštinu.

Sastanku ispred Opštine Mali Iđoš prisustvovali su Marko Lazić, Zoltan Kerekeš, Ištvan Siđi, Zlatko Popović, Dejan Šoljaga i Miloš Žmukić.

Glavna tema sastanka je bila sprovođenje novog zakona o sportu i formiranje teritorijalnih sportskih saveza.

Sastanak je uspešno završen sa pozitivnim utiscima i u najskorijem roku možemo očekivati formiranje teritorijalnog sportskog saveza u našoj opštini.

sastanak-sss sastanak-sss30.09.2016.

Održana je 4. sednica Skupštine opštine Mali Iđoš kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Mali Iđoš Ištvan Siđi.

Na 4. sednici Skupština opštine Mali Iđoš je donela:

 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Mali Iđoš;
 • Odluku o prestanku odborničkih mandata SO Mali Iđoš;
 • Odluku o potvrđivanju mandata;
 • Odluku o promeni pravne forme KOMUNAL DOO u Javno preduzeće KOMUNAL;
 • Odluku o nameri razdvajanja Centra za socijalni rad za opštine Bačke Topole i Mali Iđoš i o nameri osnivanja Centra za socijalni rad za opštinu Mali Iđoš;
 • Odluku o promeni sedišta „Small Steps” d.o.o.;
 • Odluku o prenosu prava korišćenja bez naknade – Mali Iđoš;
 • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje predloga promene naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o razrešenju članova Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o imenovanju članova Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o imenovanju predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora P.U. “Petar Pan“ Mali Iđoš;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora P.U. “Petar Pan“ Mali Iđoš;
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora O.Š. “Vuk Karadžić“ Lovćenac;
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora O.Š. “Vuk Karadžić“ Lovćenac;
 • Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća opštine Mali Iđoš;
 • Rešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Mali Iđoš.

Takođe, Skupština opštine Mali Iđoš je usvojila:

 • Šestomesečni Izveštaj o budžetu opštine Mali Iđoš Odeljenja za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i imovinsko-pravne poslove;
 • Sporazum između krajnjeg korisnika i krajnjih primaoca o sprovođenju projekta za razvoj sistema upravljanja otpadom za Subotički region;
 • Izveštaj predsednika Komisije za komasaciju za K.O. Lovćenac;
 • Izveštaj predsednika Komisije za komasaciju za K.O. Feketić.

Za sekretara Skupštine opštine Mali Iđoš postavljena je Lea Kovač Dobo.

Verifikovani i potvrđeni su odbornički mandati Marku Banoviću i Peca Jožefu.

Članovi Štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš su: Lazić Marko, Kerekeš Zoltan, Dabović Danilo, Tapiška Andrea, Čelebić Željko, Šipoš Tibor, Sabo Ferenc, Halgato Imre, Vrkić Bojan, Zdenka Vujović Stevović, Bojović Goran, Markišić Radovan, Unterberger Vera, Juhas Atila, Fontanji Andor, Aleksandar Baucal, Zoran Vujinović.

Članovi Komisije za davanje predloga promene naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Mali Iđoš su: Marko Lazić, Zlatko Popović, Ištvan Siđi, Dejan Šoljaga, Zoran Vujinović.

Članovi Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Mali Iđoš su: Marko Lazić, Ištvan Siđi, Baranji Silard, Zlatko Popović, Jablan Aniko, Pejović Slobodan, Maraz Jožef, Nađmeljkuti Kiškovač Ildiko, Biro Aniko, Kristian Iren, Kerekeš Zoltan.

Za predstavnika i zamenika predstavnika u Skupštinu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „REGIONALNA DEPONIJA“ Subotica imenovani su Radmila Marević i Andrea Mračević.

Za člana Upravnog odbora P.U. “Petar Pan“ Mali Iđoš imenovan je Miloš Vujinović.

Za člana Školskog odbora O.Š. “Vuk Karadžić“ Lovćenac imenovana je Milka Atlagić.

Za člana Opštinskog veća opštine Mali Iđoš izabran je Dejan Šoljaga.29.09.2016.

Na osnovu člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) člana 19. Olduke o Opštinskoj upravi („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.2/2013,10/2013 i 14/2014) Načelnik Opštinske uprave Opštine Mali Iđoš objavljuje sledeće

OBAVEŠTENjE23.09.2016.

U organizaciji Regionalne privredne komore Subotica i u saradnji sa Opštinom Mali Iđoš, u 23. septembra u sali Skupštine opštine Mali Iđoš, održan je Poslovni forum kome su prisustvovali privrednici iz naše opštine, predstavnici lokalne samouprave i predstavnici RPK Subotica.

Prisutnima su se obratili Slobodan Vojinović, predsednik RPK Subotica, i Marko Lazić, predsednik Opštine Mali Iđoš.

Na Forumu su prezentovana privredna kretanja i robna razmena regiona za I – VI 2016. godine kao i aktuelni privredni tokovi sa željom da se intenzivira međusobna saradnja sa privrednicima i lokalnom samoupravom. Prezentaciju je održao Ivan Vojnić Tunić, generalni sekretar RPK Subotica.

Poseban akcenat je dat na inicijativu oko međusobne saradnje: Lokalna samouprava / privrednici / Privredna komora.23.09.2016.

Održana je 11. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik Opštine i predsednik Opštinskog veća Marko Lazić.

Opštinsko veće je razmatralo zahteve i molbe pristigle od: Lovačkog udruženja iz Feketića, Lovačkog udruženja iz Lovćenca i meštana.

Veće je usvojilo:

 • Nacrt Odluke o prenosu prava korišćenja bez naknade – Mali Iđoš;
 • Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš;
 • Predlog Oluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Iđoš;
 • Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja opštine Mali Iđoš;
 • Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja opštine Mali Iđoš;
 • Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsenika i članova Komisije za dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija;
 • Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Privrednog saveta opštine Mali Iđoš;
 • Mišljenje u vezi saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao B.B.;
 • Izveštaj o postavljanju "ležećih policajaca";
 • Predlog Odluke MZ Mali Iđoš iz sredstava mesnog samodoprinosa.

Članovi Štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš su: Lazić Marko, Kerekeš Zoltan, Dabović Danilo, Tapiška Andrea, Čelebić Željko, Šipoš Tibor, Sabo Ferenc, Halgato Imre, Vrkić Bojan, Zdenka Vujović Stevović, Bojović Goran, Markišić Radovan, Unterberger Vera, Juhas Atila, Fontanji Andor, Aleksandar Baucal, Zoran Vujinović.

Članovi Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja opštine Mali Iđoš su: Zoran Vujinović, Radovan Markišić, Tibor Šipoš, Atila Juhas, Sabolč Almaši, Goran Bulatović, Željko Popivoda, Ferenc Sabo, Nenad Lubarda, Valter Nađ Meljkuti, Aleksandar Baucal.

Članovi Komisije za dodelu sredstava iz budžeta opštine Mali Iđoš za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija su: Vanja Ivanović, Svetozar Jovetić, Dušan Medić, Klara Lukač, Šandor Ištvan, Karolj Kovač.

Članovi Privrednog saveta opštine Mali Iđoš su: 1.Slobodan Pejović, Dragan Popović, Vaso Kustudić, Kornelija Rind-Kelemen, Radoslav Stojnović, Lajoš Bertok, Jožef Maraz, Andor Čaki, Šandor Jano, Dušan Radovanović, Marko Lazić, Zoltan Kerekeš, Peko Konjević, Miloš Žmukić, ml. Karolj Kovač.

U planu je postavljanje 21. "ležećeg policajca" na putevima oko osnovnih škola i predškolskih ustanova u sva tri mesta opštine.20.09.2016.

Regionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa lokalnom samoupravom Mali Iđoš, pozivaju sve zainteresovane na

POSLOVNI FORUM

na kojem će se prezentovati privredna kretanja i robna razmena regiona za I – VI 2016. godinu kao i aktuelni privredni tokovi sa željom da se intenzivira međusobna saradnja sa privrednicima i lokalnom samoupravom.

DATUM: Petak, 23. septembar 2016. godine
MESTO: Velika većnica, Glavna 32, Opština Mali Iđoš
VREME: 13:00 časova

DNEVNI RED:
1. Privredna kretanja u regionu za I – VI 2016. god.
2. Inicijativa oko međusobne saradnje: Lokalna samouprava / privrednici / Privredna komora15.09.2016.

Regionalni centar Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Bačka Topola organizuje sastanak sa voćarima i vinogradarima, u sali Skupštine opštine Mali Iđoš, u petak (16.09.2016.) sa početkom u 10 časova, sa temama:

 • Aktuelni problemi u voćarstvu i vinogradarstvu
 • Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii), nov štetni organizam u našem regionu

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sastanku!14.09.2016.

Opština Mali Iđoš i Ekumenska humanitarna organizacija (EHO), u sredu 14. septembra 2016. u 11 časova u maloj većnici Opštine Mali Iđoš, potpisali su Sporazum o saradnji radi sprovođenja projekta „Pružanje pomoći interno raseljenim licima u Srbiji“. Ispred Opštine Mali Iđoš sporazum je potpisao Marko Lazić, predsednik opštine, dok je ispred Ekumenske humanitarne organizacije sporazum potpisala Tilda Gyenge-Slifka, direktorica EHO.

Projekat ima za cilj pružanje podrške procesu socijalne inkluzije i poboljšanja uslova stanovanja Roma i Romkinja koji/e žive u podstandardnim romskim naseljima/komšilucima u Opštini Mali Iđoš.

Predhodno je Ekumenska humanitarna organizacija objavila listu korisnika iz Malog Iđoša kojima je odobrena pomoć u okviru projekta. Od ukupno 18 romskih IRL porodica iz Malog Iđoša, koje su se prijavile na javni poziv, Komisija je predložila 7 porodica iz Malog Iđoša za dobijanje pomoći u građevinskom materijalu i stručnoj podršci u planiranju i izvođenju radova.

sporazum-o-saradnji sporazum-o-saradnji12.09.2016.

Predsednik opštine Marko Lazić, predsednik skupštine opštine Siđi Ištvan, zamenik predsednika opštine Zoltan Kerekeš i član opštinskog veća Ksenija Kustudić Đukić, pozdravili su i primili đake prvake, kao i njihove roditelje, i uručili su prigodne diplome i 3.000 dinara svakom đaku prvaku.

Ove godine, u sve tri osnovne škole, upisano je 107 đaka prvaka.

Zaposleni u lokalnoj samoupravi su mališane ugostili sa bombonama i sokovima.

prijem-djaka-prvaka prijem-djaka-prvaka