SrpskiСрпскиMagyar
20.11.2017. Понедељак

 

 

Sistem 48

СПОНЗОРИ

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

РХМЗ-Републички хидорметеоролошки завод Србије

 

 

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

 

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош

uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Општинска управа

Начелник Општинске управе

Данило Дабовић
Тел: +381 24 731 425
Фаx: +381 24 730 003

 

Службе и одељења    
    
Руководилац одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и имовинско-правне послове

Силард Барањи 
Тел: +381 24 731 427
Фаx:+381 24 730 003


    
Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове

Имре Халгато
Тел:  +381 24 730 166
Фаx: +381 24 730 003Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности

Леа Ковач Добо
Тел:  +381 24 731 428
Фаx: +381 24 730 003

 

Савети и комисије

1.Савет за буџет и финансије, урбанизам, стамбено-комуналну делатност и заштиту животне средине
2.Савет за развој друштвених делатности, образовање, здраство, спорт, омладину и културу
3.Савет за развој општине, привреде, мале привреде и приватног предузетништва  и пољопривреде
4.Савет за развој и заштиту локалне самоуправе
5.Савет за међунационалне односе
6.Комисија за избор и именовање
7.Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине
8.Комисија за кадровска и административна питања и радне односе
9.Мандатно-имунитетска комисија
10.Комисија за представке и жалбе
11.Општинска изборна комисија
12.Комисија за споменике и назива улица и тргова
13.Савет за праћење примене етичког кодекса, 
14.Канцеларија за младе, 
15.Кориснички савет јавних служби и 
16.Комисија за равноправност полова
17.Статутарна комисија
18.Општински савет за запошљавање
19.Комисија за комасацију за Ловћенац
20.Комисија за комасацију за Фекетић
21.Комисија за дефинисање јавне својине
22.Комисија за планове
23.Савет за међунационалне односе
24.Савет за родну равноправост