SrpskiСрпскиMagyar
28.09.2020. Понедељак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Конкурси у току

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. Години

 

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници у 2020. години

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018-др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 33/2019) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници у 2020. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош (10. 2. 2020.).

Документа за преузимање:
- Текст конкурса
- Образац бр. 1 - Формулар пријаве
- Образац бр. 2 - Формулар буџета
- Образац бр. 3 - Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве
- Образац бр. 4 - Извештај о реализацији пројекта (правдање средстава)
- Процена и одабир пријаве

 


Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр.: 06-6-5/2020-01
Дана: 7. 2. 2020.
Мали Иђош

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2020. години

Датум објављивања конкурса: 10. 2. 2020.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 10. фебруара до 2. марта до 14 часова.

 


ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2020. годину


 

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области културе у 2020. години

 


 

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2020. години

 


 

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2020. години

  


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1-4/2020-01
Дана: 10. 1. 2020.
Мали Иђош

Расписује се

КОНКУРС
за подношење пријава за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила

Документи за преузимање:

 

 


К О Н К У Р С

За регресирање трошкова студената у међумесном саобраћају
(студенти путници)


Датум објављивања конкурса: 11.10.2019.

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020 ГОДИНУ


Датум објављивања конкурса: 10.10.2019.

 


 

Република Србија – АП Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Бр.: 06-48-2/2019-01
Дана: 03.10.2019.
Мали Иђош

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Иђош у 2019. години

Датум објављивања конкурса: 07.10.2019.

 

 

 

 

 


На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош 19.09.2019. донело је

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање закупа пијачног простора

 

 

 

 

 


На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња

 

 

 

 

 


На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

 

 

 

 

 


На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Управљања ризицима у пољопривреди

 

 

 

 

 


На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019), Општинско веће општине Мали Иђош дана 19.09.2019. године донело је

Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање Инвестиција у физичку имовину пољопривредних Газдинстава

 

 

 

 

 


Општинско веће општине Мали Иђош, на основу члана 4. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон)  и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016), дана 15.08.2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Датум оглашавања: 17.08.2019. године
Датум истека рока за пријављивање: 01.09.2019. године

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. Закони и 44/2018-др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници у 2019. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош (17.05.2019.).

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-1/2019-03
Датум: 07.05.2019.
Мали Иђош

Датум оглашавања: 07.05.2019. године
Датум истека рока за пријављивање: 23.05.2019. године

На основу члana 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и на основу члана 23. Одлуке о Општинској управи општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 31/2017 и 17/2018) Начелник општинске управе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони и 44/2018-др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите за програмску активност дневне услуге у заједници у 2019. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош (18.04.2019.).

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018). Општинско веће општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у 2019. години

Рок за подношење пријаве је од 11. фебруара. до 22. марта 2019. године 14.00 часова.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 3-11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине  Мали Иђош  („Службени лист Општине Мали Иђош“, број 3/2017), и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. бр. 30/2018) дана 25.01.2019. године Општинско већe општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области културе у 2019. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Правилника о категоризацији и начину финансирања спортских удружења (клубова) општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 21/2016) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош дана 25.01.2019. године расписује следећи

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош за 2019. годину

Конкурс је отворен од 25.01.2019. године до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2019.годину за ту намену.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018) Општинско веће општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада  у 2019. години

Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављења на интернет страници општине Мали Иђош.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 99/2011 – др. закони), члана 4-14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2019.годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 30/2018) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења у области пољопривреде у 2019. години

Конкурс је отворен током целе године, односно до потрошње средстава који су предвиђени Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2019. годину за ту намену.

Документа за преузимање: