SrpskiСрпскиMagyar
2018.09.21. Péntek

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Lezárult pályázatok – 2017.

Kishegyes községi lakhellyel rendelkező egyetemisták ösztöndíjazásáról szóló szabályzat 4. szakasza  (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2015, 32/2016 és 38/2016 sz.) és a községi közigazgatásról szóló határozat 19. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 2/2013, 10/2013, 14/2014 és 21/2016 szám) alapján, a Községi közigazgatás vezetője 2017. október 10-én kihirdeti a következő

P Á L Y Á Z A T O T
ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE A 2017/2018 TANÉVBEN

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 

 


A közvállalatokról szóló törvény 38. szakasza  2. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 szám) és a 2017. június 2-i, 111-6/2017-02 számú, a kishegyesi Komunal Közvállalat Kishegyes igazgatója megválasztására szolgáló nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete meghirdeti a következőt

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
A KISHEGYESI KOMUNAL KÖZVÁLLALAT KISHEGYES IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRE

A hirdetmény SZK Hivatalos Közlönyben való megjelenítésének keltezése: 2017.06.09.

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011-egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016 szám) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

pénzeszközök odaítélésére mezőgazdasági területű egyesületek programjai/projektjei támogatására vagy társtámogatására a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Kishegyes község sportegyesületei (klubok) kategorizálásáról és finanszírozási módjáról szóló szabályzat 3. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község Községi tanácsa Ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján Kishegyes község Községi tanácsa 2017. február 10-én  kiírja a következő

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

programok és projektek támogatására vagy társtámogatására sport területén Kishegyes község 2017. évi költségvetéséből

A pályázat 2017. február 10-től nyitott, Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozattal e célra előlátott eszközök elhasználásáig.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

a közérdekű  humán tevékenységek   programjainak/projektjeinek támogatására vagy résztámogatására a 2017. évben

A pályázat Kishegyes község honlapján való megjelenésétől számítva 8 napig van nyitva.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza 1-5. bekezdése ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/2009  és 99/2011 egyéb törvény szám), Kishegyes község költségvetéséből származó eszközök elosztására való jogosultság módjáról és eljárásáról szóló szabályzat polgári egyesületek és nem kormányzati szervezetek programjaira és projektjeire 4-14. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 21/2016 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

az egyesületek programjainak/projektjeinek résztámogatására vagy támogatására a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


A művelődésről szóló törvény 11. szakasza 1. bekezdése és 76. szakasza ( SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016 és 30/2016 – kiigazítás), Kishegyes község költségvetéséből támogatott és társtámogatott, művelődési programok/projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól szóló szabályzat 3-11. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2017 szám) és Kishegyes község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat ( Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 39/2016) alapján, Kishegyes községi elnöke kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

programok/projektеk résztámogatására vagy támogatására a művelődés területén a 2017. évben

A pályázat nyitott egész évben, az előlátott 2017-es községi költségvetés céleszközeinek függvényében.

Letölthető dokumentumok:

 

 

 

 

 


Szerb Köztársaság-Vajdaság AT
Kishegyes község
KÖZSÉGI ELNÖK
Szám: 40-2/2017-01
Kelt: 2017.01.17.
Kishegyes

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
KÖZTÁJÉKOZTATÁSI TERÜLETŰ, KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSI PROJEKT RÉSZTÁMOGATÁSÁRA KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN 2017-BEN

Pályázat megjelenítésének dátuma: 2017.01.19.