SrpskiСрпскиMagyar
2018.05.24. Csütörtök

 

 

 

Sistem48


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2018.05.21.

Aláírásával támogassa harcunkat a Krivaja folyót érő szennyezéssel szemben

https://www.peticije24.com/krivaja2018.05.18.

Kishegyes község Statútumának 31. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 sz.) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete a 2018. május 18-án megtartott ülésén meghozta a következő

NYILATKOZATOT
A KRIVAJA FOLYÓ SZENNYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KISHEGYES KÖZSÉG TERÜLETÉN

1. szakasz

Kishegyes község Képviselő-testülete aggodalmát fejezi ki a Krivaja folyó mind fokozottabb szennyezése miatt. A Krivaja a leghosszabb „őshonos” vajdasági folyó, amely 109 kilométer hosszú, és amely forrása és torkolata is Vajdaság Autonóm Tartomány területén van. A folyó szennyvízcsatornává vált. Az ipari víz és a szennyvíz meghaladta a vízfolyás teljesítőképességét. A víz nem képes lebontani a hulladékanyagokat. A szennyezés nem csupán a víz szennyezésére terjed ki, hanem kihat a levegő minőségére is. Az okok kizárólag a magánvállalatok nyereségi és fogyasztói irányulásának, valamint a rendelekzésre álló ternészeti erőforrások túlzott használatának következményeként jelentkeznek. A Szerb Köztársaság Alkotmánya előírja, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezetre és az arról történő időbeli és teljes mértékű értesítésre, mindenki, de különösen a Szerb Köztársaság és az autonóm tartomány felelős a környezetvédelemért, és mindenki köteles óvni és javítani a környezetet. Kishegyes község Községi közigazgatása a tartományi környezetvédelmi felügyelőhöz fordult, és értesítést kért a Krivaja folyó szennyezésével kapcsolatos intézkedéskeről. Kishegyes község feljelentést tett a szabadkai Alapfokú Ügyészségnél ismertelen elkövető ellen, környezetszennyezés bűncselekményének vádjával. A kishegyesi helyi közösség, a szeghegyi helyi közösség és a bácsfeketehegyi helyi közösség is aláírásgyűjtést szervezett, így tiltakozva a Krivaja folyó szennyezése ellen. Kérjük a Környezetvédelmi Minisztériumtól és a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságtól a vízminőség megállapítását, a folyó teljes folyásának területén, a szennyező bejegyzését, valamint a szennyezés fokának megállapítását. Kérjük az újvidéki Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalattól a Krivaja akciótervének kidolgozását. Javasoljuk a Szerb Köztársaság Kormányának, hogy a szennyezőanyagok vízben való kibocsátásának határértékéről és azok elérésének határidejéről szóló, érvényben lévő rendelet módosításával, rövidítse le a magánvállalatok számára az akciótervek megvalósítására előlátott végleges határidőt. Számos tényező kihat arra, hogy a szennyeződés folytatódjon, a polgárok és a Krivaja folyó kárára. Az a cél, hogy a legnagyobb eredeti vajdasági folyóról úgy beszéljünk, mint a turizmus, halászat és öntözőrendszer fejlesztésére nyújtott lehetőség, nem pedig mint fekete folt Európa ökológiai térképén. A szennyezés problémájának megoldása az állam és a gazdaság sikeres együttműködésének példája kell hogy legyen.

2. szakasz

Felhatalmazzuk Kishegyes községi elnökét állami szervekhez, tartományi szervekhez, nemzetközi intézményekhez, EU intézményeihez és médiához való fordulását, a Krivaja folyó védelme érdekében.

3. szakasz

A jelen nyilatkozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.2018.05.15.

Glen Morison, Szerbia ausztrál nagykövetének Julia Fini-nek a helyettese 3 darab számítógépet adományozott az “Izida” Anya és gyermekvédelmi társulat számára.

Az “Izida” Anya és gyermekvédelmi társulat május 15-re meghírdetett sajtótájékoztatóján jelen volt Glenn Morrison nagykövethelyettes,  Marko Lazić községi elnök, Kerekes Zoltán községi elnökhelyettes és Lukács Klára szociális ügyekkel megbízott tanácstag.

Az eseményen bemutatták az úgyn. „ Hátrányos helyzet és a társadalmi kirekesztettség” elnevezésű projektumot, amely keretében szeretnék felzárkóztatni a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embereket a számítógépes oktatás segítségével. A projektum össz értéke közel 5000 ausztrál dollárnak felel meg, melyet  Ausztrália  Nagykövetsége támogatott. Ez a projektum már  5 hónapja tart és biztosítani kellett rá a megfelelő felszereléseket és az ehhez értő személyzetet. Sikerült a kezdeti nehézségekkel megbirkózni és mára már elégedett az egyesület, hogy a projektumba sikeresen be tudtak 6 diákot kapcsolni, akik gyengénlátással, diszleksziával és más egészségügyi problémákkal küzdenek. Ők sikeresen leküzdötték a félelmeiket és elsajátították a számukra külön kialakított számítógépek használatát. Stanislava Mirović oktató elmondása szerint Maja, az egyik vak felhasználó, még soha nem volt alkalma számítógépet kezelni, a támogatásnak köszönhetően mára már verseket ír a számítógép segítségével, amelyet meg is jelentetnek. A projektum sikeressége Papp Julianna elnök szerint abban rejlik, hogy teljesen fel tudja zárkóztatni a fogyatékkal elő embereket, hogy elsajátítsák a számukra kialakított számítógépeken az informatika alapjait és ez által már egy szélesebb társadalmi réteghez tudnak tartozni. Az egyesület elmondása szerint már 1999 óta fenn áll és működik, köszönve Kishegyes község Önkormányzata segítségének, valamint egyben köszönetet is mondott az ausztrál nagykövetség megjelent képviselőjének is. -  Örülök és boldog vagyok, hogy részese lehetek a projektum sikerének és, hogy támogatni tudtuk a nagykövetség részéről számítógépekkel a szervezetet és segíteni tudtunk ezeken a jó embereken – mondta Glenn Morrison, valamint kifejtette, hogy kiváló az együttműködés más területeken is Szerbia és Ausztrália között. Az “ Izida” Anya és gyermekvédelmi társulatnak a sikeres projektumért külön gratuláltak a községi elöljárók Marko Lazić és Kerekes Zoltán, és további jó munkát kívántak az egyesületnek.

Forrás: BačkaPress, Hét Nap2018.05.10.

 

KISHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÉSE A KRIVAJA FOLYÓ KAPCSÁN!

Értesítjük Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szeghegy polgárait, hogy a TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐR jelentését elfogadhatatlannak tartjuk és kérelemmel fordulunk a TARTOMÁNYI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁGHOZ és a MEZŐGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMHOZ! Ezzel párhuzamosan aláírásokat gyűjtünk a HELYI KÖZÖSSÉGEK épületeiben minden hétköznap 7.00 és 14.30 között! Az aláírásokat 2018. május 16-ig gyűjtjük! Tisztelettel megkérjük a polgárokat, hogy aláírásukkal támogassák a kezdeményezésünket!

Kishegyes 2018.05.10.Archívum >>>